IAN voorbeeldcase als incassobureau Eindhoven:

Vonnis van de kantonrechter van ……… 2015

 in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X,

woonplaats:

eiseres bij exploot van dagvaarding van …..   2015, gemachtigde: I.A.N./Incasso Associatie Nederland

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y, woonplaats:  Eindhoven,

gedaagde,

die niet heeft gereageerd

  1. liet verloop van de procedure

Eiseres heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen aan eiseres te betalen 6.291,41 met rente en kosten zoals in de dagvaarding omschreven.

Tegen gedaagde is verstek verleend.

  1. De beoordeling van de vordering

De vordering komt de kantonrechter niet ongegrond of onrechtmatig voor en wordt dan ook toegewezen, een en ander voor zover hierna niet anders blijkt.

De door eiseres gevorderde kosten KvK zijn niet toewijsbaar, nu niet gehandeld is overeenkomstig artikel 9 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

  1. De beslissing De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde om aan eiseres tegen kwijting te betalen € 6.291,41, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW over € 4.879,33 vanaf 1 april 2015 tot de dag van algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres vastgesteld op € 543,84 aan verschotten en € 250,00 aan salaris voor de gemachtigde;

 

 

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het rnéér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. ……. en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

 

 

Incasso Associatie Nederland is actief voor klanten in heel Nederland. In bovenstaande case vindt u een omschrijving van een zaak waarin IAN als incasso bureau Eindhoven betrokken is.