Incassobureau I.A.N. Venray – Roermond, Eindhoven, Nijmegen

Debiteurenbewaking, incasso en juridische procedures

Incassobureau met juridische advisering

Debiteurenbewaking

Een consequente organisatie van uw debiteurenbeheer voorkomt onnodige problemen achteraf. Door tijdgebrek en het ontbreken van interne procedures blijft een resultaatgerichte debiteurenbewaking vaak uit.

De I.A.N. (Incasso Associatie Nederland) neemt u het debiteurenbeheer graag uit handen. Het is een goedkope en effectieve oplossing, waarbij de relatie met uw debiteur niet verstoord wordt.

Incasso

Het vorderen van openstaande posten is veelal een tijdrovende zaak. Bovendien verloopt het incasseren niet altijd volgens plan, omdat de klant ondanks diverse toezeggingen verzuimt te betalen.

Bij onbetwiste vorderingen voert de I.A.N. de incasso uit op basis van het ‘no cure-no pay’-principe. Door snelle en consequente opvolging wordt de betaling in een kort tijdsbestek ontvangen of wordt er een passende betalingsregeling getroffen.

Indien noodzakelijk wordt er een juridische procedure opgestart. De I.A.N. bemiddelt geheel in overeenstemming met uw ondernemingsvisie.

 

I.A.N incassobureau is actief binnen heel Nederland. Hieronder vindt u voorbeeldcases in verchillende plaatsen:

case als incassobureau in Nijmegen

case als incassobureau in Eindhoven

case als incassobureau in Helmond

case als incassobureau in Venlo

Juridische procedure

Wordt een levering betwist? Dan wordt de betreffende vordering direct in handen gegeven van de juridische afdeling van de I.A.N. De betwisting wordt onderzocht en samen met u wordt het in te nemen standpunt bepaald. In eerste aanleg altijd buitengerechtelijk. Indien dit traject geen oplossing biedt, dan wordt een juridische procedure opgestart. Een strakke en duidelijke aanpak, die niets te wensen overlaat.

Juridische advisering

Als een levering betwist wordt en juridische bijstand is gewenst, dan wordt de zaak meteen overgedragen aan de juridische afdeling van incassobureau I.A.N in Venray. Aan de hand van een inventarisatie wordt de te volgen procedure uitgewerkt. De I.A.N. adviseert, begeleidt en coördineert het complete gerechtelijke traject van begin tot eind. De uitvoering en aanmaak van alle benodigde juridische processtukken is in vertrouwde handen. De I.A.N. is en blijft het aanspreekpunt voor uw klant.