Niet alleen incasseren, maar ook informeren 


Lees onze laatste blogs

Welke kosten bij het voeren van een juridische procedure


Indien uw debiteur in het minnelijke incassotraject blijft weigeren tot betaling over te gaan, kan de juridische afdeling van de Incasso Associatie Nederland u, na bestudering van het dossier, adviseren om rechtsmaatregelen te nemen, of te wel de zaak bij de daarvoor bevoegde rechter aanhangig te maken. Daar zijn natuurlijk (op voorhand) kosten aan verbonden, de zogenaamde proceskosten.

Onderstaand eerst een opsomming en beschrijving van de diverse proceskosten:

• Kosten van de rechtbank
• Kosten voor juridische bijstand
• Kosten voor de diensten van de deurwaarder
• Kosten van getuigen en deskundigen


Kosten van de rechtbank


Indien men een zaak aanbrengt bij de rechtbank, verschijnen er griffierechten. Dit is een vergoeding van de kosten van de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering.


Kosten juridische bijstand


De kosten van de juridische bijstand betreft het honorarium van de jurist. U hoeft u in een juridische procedure niet altijd verplicht laten te vertegenwoordigen door een jurist of advocaat. Toch is het zeer verstandig om u tijdens een procedure te laten bijstaan, zeker als u een ervaren jurist tegenover u heeft in de rechtbank. De kosten van de rechtszaak worden vaak in grote mate bepaald door de kosten van de juridische bijstand, zeker omdat u deze ook bij winst van de procedure meestal niet 100% vergoed krijgt. Hier komen we later in de blog nog op terug.


Kosten deurwaarder


De wet schrijft de tussenkomst van een deurwaarder in een aantal gevallen voor. Daar rekenen de deurwaarders volgens wettelijk vastgestelde tarieven kosten voor. Wij bespreken hier de meest voorkomende deurwaarderskosten. 


Dagvaardingskosten


Een juridische procedure zal meestal worden gestart met het uitbrengen van een dagvaarding. Een dagvaarding is het eerste processtuk, een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen, waarin wordt vermeld waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.


Betekeningskosten


Ook na een rechtszaak moeten er soms nog kosten worden gemaakt. Wanneer de verliezende partij geen gehoor geeft aan het vonnis, zal het vonnis moeten worden betekend door de deurwaarder. Dit houdt in dat hij bij exploot een afschrift van het vonnis aan de gedaagde uitreikt.


Beslagleggingskosten


Weigert de veroordeelde partij te voldoen aan het vonnis, zal er uiteindelijk beslag gelegd moeten worden. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen op roerende zaken, bankrekeningen en uitkeringen.


Kosten van getuigen en deskundigen


In de meeste rechtszaken is het niet nodig om getuigen en of deskundigen in te schakelen. Toch kan het voorkomen dat een rechter bepaalt dat een getuigenverhoor of deskundigenonderzoek gewenst is. Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. De partij die de getuige oproept, betaalt deze vergoeding. Deskundigen krijgen een door de rechter vast te stellen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. De rechter bepaalt wie de kosten van de deskundige behoort te betalen.


Proceskosten terugvorderen?


De rechter zal normaliter de verliezende partij veroordelen om de proceskosten van de tegenpartij (deels) te betalen. Indien u de procedure gewonnen heeft, dan moeten de eerder door u betaalde griffierrechten, deurwaarderskosten en eventuele kosten van getuigen of deskundigen volledig door de tegenpartij worden vergoed. Met betrekking tot de kosten van de jurist komen niet alle kosten voor rekening van de tegenpartij. Er zijn standaardmodellen (bijv. volgens liquidatietarief) die gebruikt worden om deze vergoeding vast te stellen. Hoewel rechters in principe vrij zijn om te bepalen wie voor welk deel de proceskosten zal moeten dragen, volgen zij veelal de standaardmodellen.


Heeft u nog vragen over het voeren van juridische procedures, onze juridische afdeling staat u graag te woord. Wij zijn als financieel-juridisch dienstverlener en incassobureau veelal werkzaam voor klanten uit de omgeving Venray, Helmond, Eindhoven, Roermond, Nijmegen.

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 0478 - 517 999 of per email info@ianvenray.nl.

Neem contact op met de I.A.N.

I.A.N. / Incasso Associatie Nederland

Keizersveld 41A 
5803 AM Venray


Postbus 5120

5800 GC Venray

Contactgegevens

Tel: 0478 - 517 999 

Fax: 0478 - 517990

Email: info@ianvenray.nl

KvK-nummer

12030650


Privacy