Niet alleen incasseren, maar ook informeren


Lees onze laatste blogs

Algemene voorwaarden: overbodig of toch niet?

Iedereen kent ze, de “kleine lettertjes”, maar niemand houdt van ze. Zo bestaan er een hoop vooroordelen ten opzichte van algemene voorwaarden: Alle algemene voorwaarden zijn standaard, ze worden door niemand gelezen, ze zijn eigenlijk overbodig. 


Alle algemene voorwaarden zijn standaard 

Voor een deel is dit waar. Een snelle vergelijking van diverse sets algemene voorwaarden op internet, leert dat veel bepalingen wel erg veel op elkaar lijken. Soms komt dit doordat sprake is van uniforme branchevoorwaarden, vaker echter doordat gebruik is gemaakt van het ‘betere’ knip-en-plak-werk. De gedachte is, dat dat wat voor een andere ondernemer goed is, ook voor mijn onderneming goed is. Maar juist daar gaat het mis. Iedere onderneming en iedere ondernemer is immers uniek en kent andere werkwijzen, doelstellingen en uitgangspunten. Door de algemene voorwaarden op maat te modelleren naar het eigen bedrijf gaan ze vóór je werken in plaats van tegen je. Zo kan veel voordeel ten opzichte van de concurrentie worden behaald.


Niemand leest algemene voorwaarden 

Veel mensen, of het nu particulieren of ondernemers zijn, lezen de algemene voorwaarden van hun wederpartij niet of nauwelijks voordat ze tot aankoop overgaan. Zijn algemene voorwaarden daardoor per definitie oninteressant? Integendeel, veel ondernemers zouden achteraf willen dat ze de van toepassing zijnde voorwaarden wél hadden gelezen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Gebrek aan kennis van de inhoud van de algemene voorwaarden van de medecontractspartij is menig ondernemer al duur komen te staan.


Algemene voorwaarden zijn overbodig 

Vrijwel alle onderwerpen in een set algemene voorwaarden zijn op de een of andere manier in de wet opgenomen. Toch biedt de algemene wettelijke regeling doorgaans te weinig houvast. Sterker nog, het hanteren van geen of slechte algemene voorwaarden kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen euro’s. En dit betreft alleen nog maar de juridische kosten die nodig zijn om conflicten hieromtrent te beslechten. De daadwerkelijke economische schade als gevolg van het ontbreken van (goede) algemene voorwaarden is in totaal dus nog vele malen groter.


Dus toch algemene voorwaarden! 

Al met al mag het duidelijk zijn, dat goede algemene voorwaarden wel degelijk van groot belang zijn voor u als ondernemer. Zowel het (laten) lezen van de voorwaarden van uw medecontractspartij als het hebben van gedegen en op maat gemaakte eigen voorwaarden, leveren u aanzienlijke voordelen op. Zorg daarom dat u uw contractrisico’s onder controle heeft en schakel zo vroeg mogelijk de hulp van een ervaren jurist in. Juist ook als u nog geen conflict heeft!


Incassobureau en juridisch adviesbureau I.A.N. is gevestigd te Venray, centraal gelegen tussen Nijmegen en Eindhoven. Voor meer informatie kun u contact met ons opnemen via info@ianvenray.nl of 0478 - 517 999.

I.A.N. / Incasso Associatie Nederland

Keizersveld 41A 
5803 AM Venray


Postbus 5120

5800 GC Venray

Contactgegevens

Tel: 0478 - 517 999 

Fax: 0478 - 517990

Email: info@ianvenray.nl

KvK-nummer

12030650


Privacy